tisdag 12 januari 2010

Tågpassagerare som försökskaniner

Den 1 oktober i blir det fritt fram för konkurrens i det svenska järnvägsnätet, vars tur det nu blivit att utsättas för marknadsfundamentalismen. Expertisen är, enligt Sveriges Radios rapportering, tveksam till om den av regeringen valda unika lösningen, där bolagen fritt konkurrerar om de attraktiva linjerna och avgångstiderna får några effekter. Förutsatt då att det över huvud taget finns några spår att köra på. De svenska järnvägarna är, trots lågkonjunkturen, alltmer fullbelastade, framför allt i regioner med mycket trafik och under rusningstid. På de lönsammaste sträckorna finns därför inte plats för någon konkurrens, om det inte görs rejäla satsningar på kapacitetsökningar.

När hon blir ombedd att svara på om denna tuva kan stjälpa konkurrenslasset svarar infrastrukturministern följande till radion:
Infrastrukturminister Åsa Torstensson tror att avregleringen kommer att fungera.
– Jag vill inte kalla det för ett fullskaleexperiment. Vi skapar förutsättningar på de mest trafikerade tiderna kunna få fler människor i tågtrafiken, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.
Blir det bättre för tågresenärerna?
– När man gör stora reformer kan man inte exakt se hur lösningen blir, säger infrastrukturministern.

På tre meningar lyckas Torstensson få till en ansamling icke-svar, halvsanningar och strutshuvuden-i-sanden i rent Cristina Husmark Pehrssonsk klass. Att notera är att regeringens privatiserade järnvägspolitik bekräftas vara någon form av experiment. Att Torstensson inte vill kalla det för ett fullskaleexperiment är dock kanske inte så anmärkningsvärt, med tanke på att hon bedriver järnvägspolitik som om hon sysslade med Märklin-järnvägar. Dock kan hon inte förklara hur konkurrensen magiskt ska skapa plats på redan överfulla spår. Är hon alls medveten om att tåg inte kan väja på rälsen? Tågresenärerna kan heller knappast,  i alla fall inte som ansvarig minister kan förutse, räkna med några förbättringar av att offras på privatiseringens altare. Fast å andra sidan har ju regeringens devis denna mandatperiod varit att man inte måste göra omelett bara för att man knäcker några ägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar