söndag 31 januari 2010

Har SD smakat på rasistfonduen?

Sverigedemokraterna i Malmö kräver att en kommunal folkomröstning om ett moskébygge ska genomföras i samband med valet 2010. Jag kan inte låta bli att dra paralleller till den schweiziska folkomröstning som i slutet av november resulterade i ett förbud mot minareter. Folkomröstningsförslaget, som väckts av det rasistiska Schweiziska folkpartiet (SVP), menade att minareterna utgör en islamistisk symbol för våld och förtryck.

Det kan verka bisarrt att hålla en folkomröstning om religiösa byggnader, men då måste man vara medveten om att folkomröstningar är inte ovanliga i Schweiz. I jämförelse med andra länder får schweizarna folkomrösta om alla möjliga olika frågor, från högt till lågt, exempelvis huruvida landet borde ha en fastställd kvot för hur många poliser och postkontor som ska finnas i relation till antalet invånare. Samtidigt som man röstade om minareterna genomfördes två andra folkomröstningar, den ena om en författningsändring gällande flygskatt och den andra om ett förbud mot vapenexport (det ska erkännas att jag hade visst hopp för den sistnämnda, men den röstades givetvis ner). Genomgående för de schweiziska folkomröstningarna är att valdeltagandet är lågt, kring 50 %, men med regionala skillnader. Valdeltagandet är ständigt lägre i städerna än på landsbygden, vilket får till följd att den konservativa schweiziska landsbygden får en oproportionerlig påverkan på folkomröstningarna. Detta slog även igenom i omröstningen gällande minareterna, där den mer frisinnade franskspråkiga delen av landet var den som i högst grad avstod från att rösta. Det kan mycket väl ha varit detta som gjorde att förbudet mot minareter gick igenom.

När jag först läste om den chockerande minaretomröstningen, kom jag att tänka på ett tillfälle under senhösten 2007. Jag var på besök hos ett par goda vänner, varav den ena är schweizisk medborgare. De visade mig upprört hemsidan till SVP, på vilken det fanns valpropaganda inför det då stundande parlamentsvalet. En del av propagandan var ett antal webbspel under rubriken "Zottel rettet die Schweiz" (ung. "Getabocken räddar Schweiz"). Spelen var så vulgärt rasistiska att jag först undrade om det inte bara handlade om ett synnerligen smaklöst skämt.

Ett av spelen gick ut på att man styrde en bagge som stod vid den schweiziska gränsen. Mot gränsen kom svarta och vita får springandes eller åkandes buss. Målet med spelet var att sparka bort de svarta fåren, "kriminella utlänningar", innan de hann över gränsen. De vita fåren skulle man givetvis låta passera. I ett annat spel sträcktes en massa icke-vita händer upp från nedre delen av skärmen, samtidigt som schweiziska pass ramlade ned mot dem. Målet för spelaren var att förhindra att någon av passen nådde händerna. Med hjälp av den här sortens populistiska och rasistiska utspel gjorde SVP gjorde ett rekordval 2007.

Utifrån graden idioti, motbjudande rasism och korkad populism i SVP:s politik torde det knappast förvåna någon att deras likasinnade, men läraktiga, syskonparti Sverigedemokraterna inte var sena att triumferande vifta med resultatet av den schweiziska folkomröstningen. Därmed finns all anledning att förbereda sig på fler sverigedemokratiska utspel om folkomröstningar framöver, särskilt i skånska kommuner och i samband med valet. För ett parti som Sverigedemokraterna kan det onekligen vara ett effektivt sätt att nå ut med sin rasistiska politik och göra valet till en fråga om islamism och moskéer, istället för exempelvis arbetslöshet, segregation och klassklyftor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar