måndag 1 november 2010

Lagstiftningsförslag till moderata fritänkare

Glädjande nog har ett antal moderater återigen motionerat till riksdagen om att motarbeta jantelagen. Jag vill uppriktigt gratulera Moderaterna till att de har sådana fantastiska fritänkare i sina led! Inspirerad av de moderata riksdagsledamöternas antijanteanda vill jag därför komma med några förslag på lagar som jag hoppas att Moderaterna kan bearbeta framöver.

Jag tänker mig exempelvis att man skulle kunna se över möjligheten att avskaffa lagen om alltings jävlighet, vilken dagligen irriterar hundratusentals svenskar. Vore det inte fantastiskt att t.ex. slippa tappa morgonmackan i golvet med smöret nedåt? Även på idrottens område finns utrymme för moderat reformiver. Det stod klart efter vinter-OS att svensk hockey saknar ordentlig styrka, varför det vore på sin plats med ett stärkande av hockeylagen. Detsamma skulle man även kunna tänka sig med fotbollslagen. Även när det gäller naturen finns all anledning att låta Moderaternas riksdagsledamöter arbeta på högvarv. Exempelvis tänker jag mig att man skulle kunna se över Roslagen och tillsätta en utredning kring de i vintertid så förrädiska underlagen. Avslutningsvis skulle jag gärna se att Moderaterna försöker samla en bred parlamentarisk uppgörelse kring ett lättande av tyngdlagen. Då skulle säkerligen många hemska olyckor som inträffar på grund av fall, krockar och stötar kunna undvikas.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot Moderaternas fortsatt kompetenta arbete i Sveriges riksdag!