tisdag 17 november 2009

Stopp för brun gumma i regeringen!


Det ska Fan till att vara Centerpartist i dessa dagar. Opinionssiffrorna kamikazedyker i takt med att Maud Olofsson krumbuktar sig allt längre in i halvlögner och manifest inkompetens i Vattenfalls-affären. Dessutom har de andra partierna stulit de gamla flaggskeppsfrågorna om miljö- och småföretagskramande, och i samma veva blottlagt den häpnadsväckande bristen på konsekvent ideologisk bas inom Centern.

Lösningen Centerpartiet hittat för att undvika nedflyttning till politikens gärdsgårdsserie i valet 2010 andas dock inte direkt nytänkande. Kampanjen "Varning för röd gubbe", som annonserades med buller och bång, häromveckan är tänkt att frälsa partiet genom att upprepa framgångsreceptet från Kosackvalet 1928. I avsaknad av egen politik ska valet vinnas genom att hänvisa till att Lars Ohly är kommunist. Catrin Mattsson, "poltiskt sakkunning" [sic!] åt Maud Olofsson på Näringsdepartementet, hyllar kampanjen med en formlig klusterbomb av floskler, som får en att tro att Sarah Palin lärt sig svenska. Den som, i likhet med mig, naivt trodde att den svenska politiska propagandan inte kunde sjunka lägre än EU-valet 2009, häpnar däremot.

Ett varningens ord kan dock vara på plats till alla bondeförbundare. Om man sitter i ett hus i huvudsakligen tillverkat av amorft och transparent keramiskt material bestående av kvartssands- och alkalieföreningar, bör man vara synnerligen försiktig i sitt handhavande med stenar. Precis som både Ola Larsmo och Peter Wolodarski påpekat i Dagens Nyheter har Centerpartiet en synnerligen tveksam historia av antisemitiska och fascistiska böjelser. Det var först 1946 som skrivningarna i partiprogrammen om bevarande av den svenska folkstammen från inblandning av mindervärdiga utländska raselement togs bort. I samma veva försvann den öppna anti-semitiska propagandan i Bondeförbundets tidningar. Men kända nazister kunde trots det spela en politisk roll i partiet långt in på 1950-talet.

Det är mot denna bakgrund kanske inte så konstigt att Centerpartiet kämpar för att överleva genom att försöka framstå som ett bålverk mot bolsjevismen. Dock finns det en påtaglig oförmåga att granska den egna historien. Partiet har upprepade gånger lovat ta fram en vitbok som belyser partiets bruna historia. År 2000 försäkrade partisekreteraren Jöran Hägglund att så skulle ske till partiets 100-årsjubileum. Ett löfte som upprepades av Maud Olofsson 2001. Hundraårsjubiléet för Centern inträffar 2010, så det är dags att fatta pennan på partihögkvaret för att undvika att de borgerliga regeringskamraterna måste bussa Forum för statlig historierevisionism på dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar