fredag 12 mars 2010

Inte ens regeringen begriper sin egen "arbetslinje"


Det är mycket som är obegripligt kring regeringens arbetsmarknadspolitik, bland annat huruvida den kan sägas existera överhuvudtaget, samt hur de lyckats få det gamla ledordet arbetslinjen att handla om bajs. Till de som inte förstår har nu sällat sig regeringen själv.

SVT konfronterar i inslaget ovan statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, statssekreterare till arbetsmarknadsminister S-O Littorin (M), med det till synes kontraproduktiva upplägget på reglerna för åtgärderna för långtidsarbetslösa. De långtidsarbetslösa som går i den s k fas tre i jobb- och utvecklingsgarantin (idag ca 19 000 personer, om ett par år förmodligen mer än dubbelt så många) ska slussas ut i sysselsättning hos arbetsgivare som inte behöver betala något för deras arbetskraft. Tanken är att anknytningen till arbetsmarknaden ska ge dessa personer att kraft och incitament att söka arbete. Innan man får ett arbete brukar dock det första logiska steget vara att man ansöker om att få det. Det brukar å sin sida kräva en viss tidsåtgång, Men på fas tre-jobben, ges ingen, eller mycket lite, sådan tid, utan de som går i  programmet måste söka jobb på sin fritid, eller på de fåtal timmar i månaden som är avsatta för ändamålet. 

Hyr regeringen tänkt här är oklart. De kanske resonerade som så att den som varit långtidsarbetslös har en stor vana att skriva ansökningar, så att det går mycket fortare än för den som haft en anställning länge och som inte har ansökningsvanan inne.  (Själv tänkte jag naivt nog tvärtom, att den som varit långtidsarbetslös kanske behöver mer stöd och tid för att få till en bra ansökningsprocess, men det är ju uppenbart att jag är fast i sossenormativiteten). För oss som inte nått samma insiktsnivå som regeringen, ser det onekligen ut som att upplägget av "arbetslinjens" jobb- och utvecklingsgaranti motverkar de långtidsarbetslösas möjligheter att söka nytt jobb.

Och det är här statssekreterare Uddén Sonnegård kommer in. På frågan från SVT om detta är ett rimligt upplägg svarar statssekreteraren nej, det står i förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin att minst en femtedel av tiden ska vikas till jobbsökande. Men si det gör det inte! När SVT granskar förordningstexten finns det inte med några krav på att de som är i åtgärderna ska beredas tid för jobbsökande.

Nuvarande regering har inte direkt präglats av sin kompetens, men man borde åtminstone kunna begära att den kan hålla koll på sina egna regler. Annars är det inte konstigt att de myndigheter som ska verkställa besluten inte hänger med. Fast som vanligt under denna mandatperiod präglas regerandet av slarv och hafsverk när de ideologiska projekten ska sjösättas innan regeringen röstas ut på historiens skräphög.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar