fredag 19 mars 2010

Militarisera sjukförsäkringen

Idag presenterar ansvarig minister en viktig reform kring sjukförsäkringsfrågor på DN Debatt:
En viktig förändring är att vi tar bort tidsbegränsningen i stödet till [de skadade]. Idag finns en tidsbegränsning om fem år (3 + 2 år). Men vissa skador kan kräva betydligt mer långsiktig uppföljning medan andra skador inte visar sig alls förrän efter en viss tid. [Myndighetens] ansvar för stödåtgärder för [de skadade] ska finnas där så länge det behövs och är motiverat.
Tyvärr är det inte socialbidragsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) som skriver ovanstående rader, utan försvarsminister Sten Tolgfors (M) som presenterar ett paket till stöd för veteraner från militära utlandsinsatser.* Fast om ett departement tydligen fortfarande anser att vård ska ges efter behov och inte diagnos eller förfluten tid, kanske resonemanget kan smitta av sig på andra departement? Eller så är det möjligen så att Tolgfors inte underrättat resten i regeringen om sina planer att göra undantag från arbetsskattesänkarlinjen?


Alliansfritt Sverige noterar en obehaglig slutton i debattartikeln. Sten Tolgfors verkar mena att ett fullt legitimt och högst relevant stöd till veteranerna från militära utlandsinsatser, kräver att man inte får föra en politisk diskussion om det legitima och relevanta i den militära utlandsinsatsen som sådan:
Alla dessa konkreta förbättringar måste dock ramas in med entydigt politiskt stöd för Sveriges insatser och ansvarstagande för de soldater som utför dem. Soldaterna och deras anhöriga skall aldrig behöva känna att stödet hemifrån sviktar i utsatta lägen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar