tisdag 31 augusti 2010

Kristdemokraternas valarbetaretik

I Vimmerby tidning avslöjas att Kristdemokraterna i Vimmerby använder sin maktposition i kommunen till att få personer med hjärnskador att arbeta som gratis arbetskraft i KD:s valarbete. Eller gratis och gratis, de handikappade fick faktiskt en tårta för besväret. Den ansvariga politikern Elisabeth Lago Nilsson (med titeln "trebarnsmamma") försvarar tilltaget med att "det är särskilt svårt för [handikappomsorgen] att hitta bra jobb till deltagarna under sommaren".

Om detta finns mycket att säga. Peter Högberg undrar om det är utnyttjande av förståndshandikapppade som är substansen bakom KD:s (något modesta) valslogan "Ett mänskligare Sverige". Alliansfritt Sverige talar å sin sida om skandal. Medan Badlands Hyena tycker att man kan utveckla idén till fler områden, så att man t ex låter de hjärnskadade fylla i nätomröstningar för att skapa virtuellt stöd åt regeringspartierna. Kort sagt, en logisk vidareutveckling av arbetslinjen.

Innan jag kommer med ett eget utlåtande i frågan om KD:s agerande i Vimmerby är förenligt med judisk-kristen etik, eller bara utslaget av vanligt hederligt arrogant pampvälde, måste jag dock ha mer fakta i frågan utöver det som framgår av den hittillsvarande rapporteringen. Var det så att de gratisarbetande valarbetarna var hjärnskadade redan innan, eller uppkom problemen medan de hanterade Kristdemokraternas valmaterial?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar