måndag 8 februari 2010

Nu är det klart vilka som kommer i kläm (och vilka som kommer hem)

Den som, ända sedan Fredrik Reinfeldt uttalade de profetiska orden " Människor kommer i kläm. Det är så att säga nästan oundvikligt i varje samhällsförändring", undrat vem som mer specifikt kommer att drabbas av de borgerliga ideologiska krosskadorna har nu fått svaret. Ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen , som  återrapporteras i ett antal medier, låter göra vetande att dubbelt så många kvinnor som män deltar i den arbetslivsintroduktion som är till för de personer som uppnått tidsgränsen för sjukförsäkringen. Dessutom har hälften av dem som anmälde sig till introduktionen funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan. Precis som man kunnat förutspå, slår alltså det moderata systemskiftet i sjukförsäkringspolitiken mot kvinnor, ofta med kroniska besvär. Precis som man redan på förhand kunde ha förstått, bara regeringen hade haft intresse av att lyssna. Och så som i sjukförsäkringen, så ock med vårdnadsbidraget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar