måndag 21 december 2009

Kommunikationens svåra konst

För den minskande skaran av regeringsanhängare är det inte bara vädret som varit grått i höst. Ett pärlband av politiska dundertabbar har dragit bort bottenpluggen för opinionssiffrorna. Oppositionen är visserligen relativt harmlös, men vad gör väl det när regeringens värsta fiende är sig själv?

Läget är nu så prekärt att Maud Olofsson inte ens litar på väljarna i hemlänet Västerbotten längre. Därför petas Fredrick Federley från valbar plats, så att Maud kan garantera återval genom att toppa röstsedeln i Stockholm. (Alldeles oavsett vad detta säger om Mauderaternas omvandling från småfolks- till Stureplansparti, så tror jag i förbigående att det är feltänkt. Västerbottningarna kommer självklart att skicka Maud Olofsson till Riksdagen - de gör vad som helst för att undvika att hon kommer hem igen).

I Ekots lördagsintervju förklarade  Fredrik Reinfeldt (ni vet den sorgsne farbrorn med valpögon, som man ibland ser som sidekick till Anders Borg), regeringspartiernas kräftgång med att han varit frånvarande, och att regeringen inte lyckats nå ut med sitt budskap. Reinfeldts tolkning av läget är i korthet: "What we´ve got here is failure to communicate. Some men you just can't reach.":Den mer realistiska tolkningen är väl snarare den som Aftonbladet gör i en ledare. Nämligen att medborgarna mycket väl förstått sanningen bakom borgarnas politik, och att väljarna inte vill ha välfärdsslakt utklädd till reformer, brist på ansvarstagande, passivitet i energi- och indistrifrågorna, och en otäck tendens till att hänga myndighetschefer så fort det blåser. Regeringens problem är snarast att de inte kan "handle the truth.":S-O Littorin verkar ha förstått dilemmat precis, nästan som att han hade en masterexamen i kommunikation, såväl som i ekonomi. Eftersom regeringen till stora delar saknar vettig arbetsmarknadspolitik, samtidigt som den politik de faktiskt har är motbjudande för en majoritet för väljarkåren, så är den bästa strategin att låta bli att säga något alls ens på en direkt fråga:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar