onsdag 8 april 2009

Varför pratar ingen om kapitalismen längre?

I Dagens Nyheters Kulturdel den 8 april noterar den alltid lika stridbare filosofen Torbjörn Tännsjö (jag har tyvärr inte hittat den på nätet så det går inte att länka till texten) under rubriken "Sådan är kapitalismen", att det idag inte finns någon som i den offentliga debatten försvarar kapitalismen. När inte ens en rabiat nyliberal som Johan Norberg fullt ut försvarar systemet fullt ut är något seriöst fel.

Det får till effekt att de som kritiserar det kapitalistiska systemet från andra positioner inte har någon att argumentera emot, och därför inte kan torgföra sina potentiellt sett mer effektiva och demokratiska alternativ. Iakttagelsen är intressant. Själv tror jag att fenomenet till stor del bottnar i det närmast dialektiska förhållandet att kapitalismen som system idag är fullständigt etablerad och internaliserad som överideologi och icke-fråga. Således anses kapitalismen i den allmänna debatten anses sakna alternativ, och är således meningslös att diskutera. I vilket fall som helst är Tännsjös artikel befriande genom att göra något så ovanligt att omnämna både Marx och C H Hermansson, och det utan att i nästa mening hänvisa till vare sig Gulag eller Pol Pot.

Det var för övrigt ett generellt sett spännande DN-uppslag denna dag. I en brett uppslagen artikel ovanför Tännsjös recenseras Pontus Mattssons "Sverigedemokraterna in på bara skinnet", där recensenten Dan Jönsson kommer med en intressant tes om varför de etablerade partierna har så svårt att ta debatten med SD. Problemet är inte att SD döljer sin agenda – tvärtom är de synnerligen tydliga med sina ideologiska ståndpunkter, vilket de är tämligen unika om bland de mer etablerade partierna i dagens Sverige. Problemet är snarare att de andra partierna har en rädsla för att strida mot en omaskerad moståndare som inte har någon dold agenda, eftersom det blottlägger en risk för att de själva kan utsättas för en blottläggning av deras ideologiska ståndpunkter och verkliga agenda. En tanke värd att fundera över, inte minst i ljuset av vad Tännsjö sade innan om varför inte kapitalismen diskuteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar