tisdag 7 september 2010

Kaoskonduktör Torstensson tuffar vidare

Som om att det inte räckte med att regeringen, under ledning av kaoskonduktören Åsa Torstensson (C), politiskt administrerar fram ett ideologiskt betingat avregleringskaos i järnvägstrafiken. Som gräddstuvad lök på laxmoset ska dessutom spåravgifterna fördubblas rapporterar Dagens Nyheter.

Ökade spåravgifter tas självklart ut på priset kunderna får betala för transporterna, vilket framför allt slår mot godstransporterna, vars marginaler är små. På så sätt skapas en konkurrensnackdel för det mest miljövänliga transportmedlet gentemot flyg och landsvägstransporter. Vilket ironiskt nog, som Jonas Sjöstedt poängterar, är precis samma politik som får Högern att kollektivt gallskrika som en ilsken treåring - när de rödgröna föreslår kilometerskatt på lastbilstransporter

Fast med tanke på att borgarna går till val på en miljöpolitik som bygger på ökad bilism och fler motorvägar kan man åtminstone inte i detta fall anklaga regeringen för inkonsekvens. Och är det egentligen inte bara tråkigt sosseri att vilja ha lägre biljettpriser och mindre kaos på spåret? 

4 kommentarer:

 1. Sakupplysning:

  De höjda banavgifterna motsvarar ungefär 2 kr för en resa mellan Stockholm och Malmö. Pengarna går direkt till järnvägsunderhåll. Oppositionen vill också höja banavgifterna.

  SvaraRadera
 2. @Henrik Tack för din kommentar.

  Problemet är egentligen inte passagerartrafiken. Problemet är godset, där marginalerna är mycket mindre och det är svårare att föra över kostnaden på kunden som kan välja andra transportsätt. Men jag håller med om att höjningen ger marginella kostnadseffekter,utan dilemmat är att man skickar fel signaler i o m att man skapar konkurrensnackdelar åt fel trafikslag.

  Politiken hade varit rimlig om a) ALLA trafikslag ålagts att bära sina egna kostnader. Nu ser det inte ut så, utan både väg- och flygtrafiken subventioneras mer än vad järnvägstrafiken gör (jag tycker t ex det är rimligt med ökad kilometerskatt på lastbilstrafik och miljöbeskattning på flygbränsle); och b) de andra trafikslagen i ökad grad hade burit sina externaliserade kostnader (som ffa miljöförstöring och användandet av icke-förnyelsebara resurser), vilket de inte gör idag.

  Att sedan oppositionen håller med tycker jag är lika fel. Men nu är det inte de som har makten, utan ni.

  SvaraRadera
 3. Skillnaden är att de rödgröna även satsar ordentligt med pengar på järnvägsinfrastrukturen och på att lösa det största problemet - kapacitetsbristen. Om man utvecklar och förbättrar infrastrukturen för operatörerna är det också rimligt att ta ut mer för den, men det alliansen gör nu är bara att bestraffa och åderlåta tågbranschen till förmån för vägtrafiken.

  SvaraRadera
 4. @Marcus Tack för kommentaren. Och visst, investerar man i förbättrad kvalitet och ökad kapacitet i järnvägssystemet är det väl rimligt med viss ökad självfinansiering. Men man skulle också kunna tänka sig en modell där andra trafikslag miljöbeskattas för att bekosta järnvägsinvesteringarna.

  I vilket fall som helst är det hög tid att börja investera i både nya spår och förbättringar i det existerande nätet. Och med Åsa "Borås-pendlaren" Torstensson vid ratten lär föga hända på det området.

  SvaraRadera