måndag 6 september 2010

Åsa Torstensson har ingenting lärt

Dagens Nyheter skildrar konsekvenserna av regeringens järnvägspolitik, och målar upp en synnerligen osmickrande bild av en sektor mitt inne i ett politiskt skapat kaos. Underhållet eftersätts och infrastrukturen slits ned med förseningar och minskad säkerhet som följd; trafiken på olönsamma sträckor hotas eftersom marknadsaktörerna koncentrerar sig på sträckor med stora trafikvolymer; samtidigt som biljettpriserna stiger medan kvaliteten blir sämre. Regeringen har inte ens lyckats med sitt överordnade ideologiska mål att privatisera verksamheten - avregleringen har lett till att den svenska staten överlåtit trafik till bolag som ägs av andra stater.

Vad säger då ansvarig minister Åsa Torstensson (C) om debaclet? Ställd inför en sektor i regeringsadministrerat sönderfall är detta tröstens ord hon har att komma med:
–  Det är alltid ett motstånd mot att göra förändringar
...
– Det finns kanske andra operatörer som med andra fordon kan skapa ny service för att tågresenärerna kan bli mer nöjda än vad de är i dag.
...
– Vi har brist på moderna fordon. Jag förväntar mig att man kommer med nya fordon.
...
– Sverige har i många sammanhang gått före både när det gäller att driva passagerares rättigheter och när vi avreglerar tidigare monopolmarknader.
Med tanke på vad infrastrukturministern lyckats åstadkomma tidigare under mandatperioden skulle jag haft mer förtroende för förbättringar om Åsa Torstensson lovat att tågkaoset skulle lösas med hjälp av UFO:s. Eftersom vi varken lär fått tillgång till flygande tefat eller en fungerande spårtrafik innan dess, vill jag därför avslutningsvis påminna om det riskabla i att ta tåget till sin vallokal för att rösta bort borgarna den 19 september.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar