torsdag 24 september 2009

Jämrikhet, ftw

Under den liberal-konservativa opinionsoffensiv som pågått under de senaste decennierna har det trumpetats ett mantra om att vänsterns ideal om jämlikhet, rättvisa och ekonomisk demokrati i själva verket är ett hot mot allt vad som välstånd heter. LAS leder till massarbetslöshet, socialförsäkringssystem leder till trångboddhet på sofflocken där de bidragstagande latmaskparasiterna häckar medan fälten står för fäfot och boskapen förvildas, samt att allt som inte marknadstyrs i princip blir så ineffektivt att man lika gärna kan elda upp pengarna i stället.

Mitt i den propagandastormen känns det då befriande att läsa en essä, förvånansvärt nog i den regeringstrogna liberalmegafonen Dagens Nyheter, av nationalekonomen Mats Lind, som menar att det i själva verket är tvärtom. Den generösa välfärdsstaten är ett sätt att skapa både ekonomiskt välstånd och en social rörlighet som inte är möjlig i ett mer marknadsliberalt politiskt ekonomiskt system. Den amerikanska drömmen om den sociala mobiliteten oavsett ursprung är förvisso möjlig, men i en välfärdsstat av nordisk modell.

Jag ska inte referera essän här, utan uppmanar er att läsa den själva. Dock vill jag instämma i Linds varnande ord om att avsaknaden av heltäckande debatt om det politiska och ekonomiska systemet i Sverige, på sikt riskerar att vi slänger ut barnet med badvattnet. Inte minst eftersom motbilderna till den liberala synen allt för ofta både hålls och håller sig inom en smal redan troende krets, inte minst på obskyra bloggar som den här. Och då missar man att ha en bred samhällsdiskussion om de samhällsavgörande frågorna, som t ex de som Lind lyfter i slutet på sin essä:
Den sociala rörligheten [i Sverige] är hög och produktiviteten är minst i paritet med jämförbara länder. Är det så att det senare förklaras av detta förra? I en modern kunskapsekonomi blir en hög social rörlighet en allt viktigare konkurrensfaktor. Varje individ som inte får ut sin fulla potential i arbetslivet blir en större förlust för oss alla. Är minskade inkomstskillnader egentligen ett sätt att öka individens frihet och att stärka Sveriges ställning i den globala konkurrensen? Är världen mer komplicerad än det vi dagligen får oss till livs av näringslivets tankesmedjor? Hemska tanke.

2 kommentarer:

  1. En av många förtjänster med jämlikhet. Andra redogörs det för här: http://www.dagensarena.se/text/2009/jamlikhet-behovs

    Jämlikheten borde upphöjas till det främsta politiska målet. Det bör vara överordnat allt annat då dess fördelar är så enorma, dessutom är jämlikhet en förutsättning för en sann och vital demokrati.

    SvaraRadera
  2. @Alex Bra länk, den hade jag missat.

    I övrigt håller jag med dig i synen på jämlikheten. Synd bara att det verkar vara lika ur modet som solidariteten i dagens politik.

    SvaraRadera