fredag 10 december 2010

Privatisering till låns

Den borgerliga privatiseringshysterin är snart fullbordad när utförsäljningstrollspöet nu svingas över biblioteken. Visserligen har tecknen länge funnits i tiden, bokinköpen på Stockholms stadsbibliotek har redan till stora delar lagts över på Bonniers. Fast nu löper den moderatstyrda Nacka kommun utanför Stockholm linan ut, när de efter årsskiftet ska sälja ut samtliga kommunens bibliotek.

Och man hymlar inte ens med orsakerna till beslutet. Biblioteken ska inte privatiseras av rationaliserings- eller besparingsskäl, nuvarande verksamhet är heller inte dålig. Beslutet är istället föranlett av av rena principskäl. Ordföranden i kulturnämnden, Tobias Nässén (M) lägger ut texten:
Det betyder inte att privata aktörer kan göra det bättre än kommunen […] det är inte ett beslut vi tagit för att spara pengar.
Man kan i sitt stilla sinne fundera hur en privat aktör ska kunna tjäna pengar på att driva bibliotek om man inte får ta betalt för lånen.Visserligen kan man göra de uppenbara försämringarna av kvaliteten (minskad personaltäthet och -kompetens, mindre utbud, minskade öppettider etc), men kan det verkligen räcka för att tillfredsställa en privat sektor som har vant sig med mycket högre vinstmarginaler genom snylteri från skattebetalarna inom friskolecirkusen? Har månne de blivande biblioteksentreprenörerna redan tänkt ut några andra fiffiga inkomstkällor, som t ex drakoniska förseningsavgifter, myntinkast för åtkomst till småbarnens sagostund eller inbladade reklamblad i böckerna?

Framtiden kommer att visa hur den här nyliberala våta drömmen faller ut i kontakt med verkligheten. En sak är dock tämligen säker - vi kommer knappast att kunna läsa om det på biblioteket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar