fredag 1 oktober 2010

En glad spark i proffstyckarskrevet

America Vera Zavala levererar apropå valutgången ett öppet brev till Sveriges proffstyckarklass i Tvärdrag. Där efterlyser hon ett verkligt och verkningsfullt engagemang bland Sveriges vänsterintellektuella kring att organisera sig för att på allvar bilda opinion, etablera åsikter och vinna val. Hon kommer med den fullt korrekta iakttagelsen att det inte räcker med ett avmätt och distanserat agerande som accelererar något i valspurtens slutskede. Valutgången borde gett Sveriges vänster en tankeställare om att:
... har man hittills trott att det räcker med att tycka och skriva lite varstans borde detta val få er att inse att så inte är fallet, det krävs att man gör något också. Det var länge sen man kunde förlita sig på de etablerade. LO, Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet befinner sig i kris, både idémässigt och organisatoriskt. Vi kan inte vänta på dem, i alla fall inte göra allt opinionsarbete avhängigt av dem.
/.../
Sverige behöver inte fler stjärntyckare, vi behöver intellektuella som vågar ingå i kollektiv tillsammans för något bättre. Imorgon kan vi börja förändra högervågen, men då krävs organisering.
America Vera Zavalas flammande apell borde stämma till eftertanke inom den svenska vänstern i vid mening; från den kulturella, politiska och mediala eliten, till enkla amatörer som undertecknad. Framför allt är det en påminnelse om att det organiserade engagemangets betydelse inte får glömmas bort i all progressiv eftervalsanalys om man har någon förhoppning om långsiktiga framgångar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar